.::. Linkovi .::.
Referentna kamatna stopa - najbitnije informacije

Referentna kamatna stopa je kamatna stopa prema cijim promjenama se menjaju druge kamatne stope. Tako npr. referentna kamatna stopa Narodne banka Srbije predstavlja polaznu kamatnu stopu, posto se visina osnovnih kamatnih stopa na novcanom trzistu, odnosno raspon kamatnih stopa, utvrdjuje prema visini te kamatne stope. Pored toga, referentna kamatna stopa Narodne banke Srbije moze biti jedna od komponenti u strukturi varijabli kamatnih stopa za kredite u dinarima (ref. kamatna stopa + marza). Poto je referentna kamatna stopa promjenjiva kategorija, uskladjivanje nominalne kamatne stope s referentnom vri se u vremenskim intervalima koji su navedeni u ugovoru o kreditu.

Koje referentne kamatna stope postoje?

U zavisnosti od valute u kojoj se kredit uzima zavisi i koja referentna kamatna stopa ce se primenjivati.

BELIBOR je referentna kamatna stopa po kojoj vodece srpski banke pozajmljuju novac - dinare jedna drugoj. Visina BELIBOR-a utice na obracun kamate na kredite u kunama. Ta referentna kamatna stopa se obracunava za odredjene vremenske periode do jedne godine. BELIBOR stope se objavljuju na web-stranici www.thomsonreuters.rs svakog radnog dana u 11.30, kao i na web-stranici Narodne banke Srbije - www.nbs.rs.

EURIBOR, ili evropska medjubankarska stopa (Euro Interbank Offered Rate), predstavlja dnevnu referentnu kamatnu stopu po kojoj 57 prvoklasnih europskih banaka jedna drugoj pozajmljuju novac na medjubankarskom trzistu. Podatke o visini EURIBOR-a svakog dana u 11 sati objavljuje Reuters na web-stranici www.reuters.com, a mogu se naci i na web-stranici www.euribor-ebf.eu.

U Srbiji banke koriste EURIBOR kao referentnu kamatnu stopu, tj.. kao osnovicu u strukturi nominalne kamatne stope pri obracunu kamatnih stopa na kredite koji su indeksirani eurima. Najcece su u ponudi tromesecni i sestomesecni EURIBOR, a njihova vrednost se obracunava dnevno. Banka visinu kamatne stope uskladjuje s vrednoscu EURIBOR-a na dan uskladjivanja.

LIBOR, ili londonska medjubankarska stopa (London Interbank Offered Rate), predstavlja dnevnu referentnu kamatnu stopu po kojoj veliki broj medjunarodnih banaka jedna drugoj posuduju novac na londonskom medjubankarskom trzistu. Zvanicna LIBOR stopa se objavljuje svakog dana u 11 sati na web-stranici Udruzenja britanskih bankara - www.bbalibor.com, kao i na web-stranici Reuters-a, www.reuters.com. Vrednost LIBOR-a se racuna za razlicite valute poput euro, dolar, svajcarski franak i japanski jen. Banke ovu kamatnu stopu na nasem trzistu koriste za uskladjivanje kamatnih stopa na kredite indeksirane svajcarskim francima.

Ako nameravate da zakljucite ugovor o kreditu s promjenjivom kamatnom stopom, obratite paznju na to sta utice na promenu njene visine.
.::. Portal Vas Budzet .::. Spisak banaka u Srbiji .::. Krediti .::. Kartice .::. Racuni .::. Analize .::. Saveti .::. Bankarski recnik
Google+
Find more about Weather in Beograd, RB
Click for weather forecast