Jak wypełnić formularz PIT-37 za 2017 rok?

pit-37 1

Jeden z ostatnich wpisów w całości był przeznaczony podatkowi dochodowemu od osób fizycznych. Dziś nadszedł czas na samodzielne wypełnienie deklaracji podatkowej.

Pierwsza strona formularza

Pierwsza strona formularza PIT-37 niezależnie od tego, czy rozliczasz się samodzielnie, czy z małżonkiem, jest niezbyt skomplikowana. Zaczynając od góry, wprowadzamy swój PESEL (lub NIP, choć PESEL chyba wygodniej, poza tym nie wszyscy mają NIP). Poniżej, na pomarańczowych tle wpisujemy rok, za który się rozliczamy. Więc nie 2018, tylko 2017, bo chodzi zawsze o dochód z roku poprzedniego.

pit-37 1

Drugi krok to zaznaczenie odpowiedniej kratki, zgodnie ze sposobem rozliczenia:

pit-37 2

Wniosek drugi, związany z rozliczeniami wspólnie z małżonkiem dotyczy sytuacji, w której jedna z osób zmarła.

Kolejne rubryki też nie powinny sprawić trudności.

pit-37 3

W sekcji A podajemy „nasz” Urząd Skarbowy z numerem, jeśli w danym mieście jest ich więcej. Dopisanie adresu jest w porządku. Poniżej zaznaczamy tylko, że chodzi o złożenie zeznania. Dane osobowe, jeśli deklarację przygotowujemy ręcznie, należy wpisać wyraźnie.

Druga strona formularza PIT-37

Druga strona formularza z reguła przeraża najbardziej. Na szczęście niepotrzebnie.

pit-37 4

Teraz spoglądamy na formularze PIT-111 dostarczone nam przez pracodawców, i… przyglądamy im się uważnie. Tamtejsze rubryki są bardzo podobne do tych powyżej. Choć jest ich więcej. Niemniej, co do zasady, nas interesują te odpowiadające wierszom 1-5. Kwoty możemy bez problemu przepisać, lub najpierw zsumować (np. w przypadku kilku umów o pracę). Następnie sumujemy wszystkie kratki w kolumnach i wprowadzamy w rubryki 64-67 i 95-98.

pit-37 5

Teraz spojrzymy na nasze składki na ubezpieczenia społeczne. Wprowadzamy je w rubryki 99 i 100 (dla małżonka). Poniżej istnieje możliwość wprowadzenia składek zagranicznych.

Następny krok to informacja o dochodzie: od pozycji 66 odejmujemy pozycję 99, a od 97 pozycję 100 (tylko w przypadku rozliczeń z małżonkiem). Kolejne kwestie to sięgnięcie po formularze PIT/O i PIT/D. W pierwszym zamieszczamy informację o odliczeniach od dochodu i podatku i to nim najpierw się zajmiemy.

Darowizny, ulgi internetowe, wydatki na cele rehabilitacyjne. To sumujemy i wpisujemy w 105 i 106. Pamiętając, że kwota tam wpisana nie może być wyższa, niż dochód po odliczeniu składek na ubezpieczenia.

Kolejna rzecz to PIT/D, czyli informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych. Z pola B3 w druku PIT/D przepisujemy informację do 108 i 109. Jeśli ta druga jest wyższa, w 110 wpisujemy wynik odejmowania 109-108.

Następna rzecz – od dochodu ze 103 i 104 odejmujemy wartości z pozycji 105, 106, 107 i 109. Wynik wpisujemy w 111.

Obliczamy podatek

pit-37 7

Podstawą do obliczenia podatku jest kwota dochodu z rubryki 111. Jeśli rozliczamy się inaczej niż indywidualnie, w 112 wpisujemy połowę tej kwoty. Później zgodnie ze skalą podatkową z artykułu 27 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, obliczamy podatek (18 lub 32%). Od wyniku odejmujemy kwotę zmniejszającą go, która jest uzależniona od podstawy. I tak jeśli nasz dochód nie przekroczył 6600 złotych, kwota zmniejszająca wynosi 1188 złotych. Ta ostatnia zmniejsza się wraz ze wzrostem rocznego dochodu. Niestety, w tym przypadku trzeba zajrzeć do ustawy, bo wypisanie wszystkich opcji byłoby mnożeniem treści ponad potrzebę.

Doliczenia do podatku są związane z sytuacjami, kiedy w latach poprzednich zdarzyło nam się coś odliczyć, a potem sytuacja uległa zmianie, bo np. uzyskaliśmy zwrot uprzednio odliczonych kwot.

Jeśli podatek wychodzi ujemnie, wpisujemy 0. Do rubryki 115 wpisujemy wynik 113+114.

Odliczenia od podatku

W części F formularza musimy znowu wrócić do składek, tym razem na ubezpieczenie zdrowotne, a także formularzy PIT/O i PIT/D. W tym pierwszym będą nas interesować wartości z pola C (odliczenia od podatku inne, niż wykazane w PIT/D lub wymienione w zeznaniach podatkowych). Z formularza PIT/D bierzemy kwoty z rubryki C2.

pit-37 8

W 122 wykonujemy wskazane obliczenia.

Obliczanie zobowiązania podatkowego

pit-37 9

Wielkimi krokami zbliżamy się do końca. Od kwoty wpisanej uprzednio w 122 odejmujemy tę ze 124 i wpisujemy w 126. Wynik zaokrąglamy, wpisujemy w 126.

Poniżej wpisujemy sumę zaliczek pobranych przez płatników. W 128 wpisujemy to co nam zostanie po odjęciu sumy zaliczek od podatku należnego. Jeśli wychodzi ujemnie, wpisujemy 0. W przeciwnym razie tam znajduje się kwota do zapłaty. W 129 wpisujemy wynik działania odwrotnego – od sumy zaliczek odejmujemy podatek.

Zwrot z tytułu ulgi na dzieci

pit-37 10

Ta część zostaje dla osób, które ubiegają się o dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na dzieci. W celu wypełnienia, należy sięgnąć po PIT/O i wypełnić część H zgodnie z instrukcją.

W części I wpisywane są przychody, od których pobierany jest 19% zryczałtowany podatek. Przykład to odsetki od pożyczek, przychody z dywidend, z tytułu udziału w funduszach kapitałowych.

pit-37 11

1% podatku

pit-37 12

Część J to miejsce w naszej deklaracji, w którym mamy możliwość przekazania 1% podatku na rzecz wybranej organizacji. Jeśli chodzi o cel szczegółowy, uzupełniamy w części K.

Ostatnie części deklaracji

Pozostały nam już tylko dwie rubryki – informacja o załącznikach do PIT-37 i oświadczenie wraz z podpisami.

pit-37 13

Jeśli w ostatnim czasie zdarzyło ci się zmienić numer konta, a ewentualnego zwrotu podatku nie chcesz otrzymać pocztą (lub w kasie urzędu), to wypełnij formularz ZAP-3. Jest to zgłoszenie aktualizacyjne danych kontaktowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *