Jak przekazać samochód w formie darowizny?

umowa darowizny samochodu

Jeśli posiadamy samochód, którego nie używamy, a który z pewnością przyda się naszemu dziecku, ojcu lub innej osobie, możemy przekazać pojazd bez żądania jakiejkolwiek kwoty. By przekazanie pojazdu odbyło się zgodnie z prawem, konieczna jest umowa darowizny samochodu. Na czym polega taka umowa i co musi się znaleźć w dokumencie? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć w niniejszym artykule.

Umowa darowizny – co to jest?

Umowa darowizny to bezpłatne przekazanie przez darczyńcę świadczenia na rzecz osoby obdarowanej, kosztem posiadanego majątku. Polskie prawo w żaden sposób nie nakłada ograniczeń co do osoby, która może być obdarowana oraz co do przedmiotu, który może być takiej osobie przekazany.

Obdarowanym staje się każda osoba uprawniona do otrzymania darowizny. Przedmiotem darowizny może być samochód, inne ruchomości, pieniądze czy prawa majątkowe. Akt darowizny samochodu i innych dóbr jest opisany w Kodeksie cywilnym (art. 888-902).

Umowa darowizny samochodu

Darowizna samochodu powinna być podparta dokumentem w formie pisemnej. Umowa darowizny samochodu staje się ważna w momencie przekazania przedmiotu darowizny (w tym przypadku samochodu) oraz przeniesienia prawa własności na obdarowaną osobę. Jeśli spełnimy te dwa warunki, nie trzeba już podpisywać umowy w formie aktu notarialnego.

Akt darowizny samochodu nie może się odbyć bez określenia wartości pojazdu. Dlaczego jest to tak istotnie? Ponieważ ustawa o podatku od darowizn i spadków jasno mówi o konieczności opodatkowania nabywcy z tytułu otrzymania darowizny. By określić kwotę, jaką obdarowany musi wpłacić do Urzędu Skarbowego, konieczne jest zatem podanie informacji o wartości samochodu.

Formalnościami związanymi z obliczeniem wysokości opłaty, złożeniem zeznania w US oraz opłacenia podatku (jeśli jest on wymagany) spoczywa na osobie obdarowanej. Istotne jest także to, że jeśli darowizna od tej samej osoby została przekazana więcej niż jeden raz, do wartości podatku należy doliczyć wartość wszystkich przekazanych ruchomości i praw majątkowych otrzymanych w ciągu pięciu lat poprzedzających rok ostatniej darowizny.

Darowizna samochodu a zwolnienie z podatku

Polskie prawo jasno wskazuje, że istnieją sytuacje, kiedy obowiązek płacenia podatku od darowizny jest zniesiony. Dzieje się tak w przypadku kiedy obdarowaną osobą jest małżonek, dzieci (zstępni), rodzice, dziadkowie (wstępni), pasierb, rodzeństwo, ojczym lub macocha. Jednocześnie nabycie własności musi być przez te osoby zgłoszona naczelnikowi Urzędu Skarbowego w terminie 6 miesięcy od powstania obowiązku podatkowego. Jeśli spełnione są te dwa warunki, podmiot jest zwolniony z podatku. W przypadku kiedy wartość samochodu nie jest większa niż 9637 zł (kwota wolna od podatku), darowizna nie musi być zgłaszana w US.

Akt darowizny samochodu – co musi zawierać dokument?

Darowizna samochodu musi być zgłaszana za pomocą wniosku SD-Z2. W druku należy wpisać następujące informacje:

 • data i miejsce zawarcia umowy darowizny

 • oznaczenie stron umowy (pełne dane identyfikacyjne)

 • oznaczenie przedmiotu umowy

 • oświadczenie darczyńcy o posiadaniu prawa własności do pojazdu oraz braku zobowiązań wobec osób trzecich

 • wskazanie wartości darowizny

 • oświadczenie o przekazani darowizny przez darczyńcę oraz przyjęciu jej przez osobę obdarowaną

 • wskazanie terminy przekazania samochodu

 • oświadczenie darczyńcy o liczbie przekazanych darowizn oraz stopniu pokrewieństwa z obdarowanym

 • wskazanie osoby zobowiązanej do opłacenia kosztów umowy

 • określenie liczby sporządzonych egzemplarzy dokumentu

 • regulacja umowy przepisami Kodeksu cywilnego

 • podpis darczyńcy i obdarowanego

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *