Umowa najmu – 5 zapisów, na które musisz uważać!

umowa najmu

Dla wielu ludzi wynajem mieszkania (zarówno po stronie najemcy, jak i właściciela) jest procesem skomplikowanym, czasochłonnym i czasem, sprawiającym wiele kłopotów. W Polsce zasady najmu lokali mieszkalnych reguluje ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy oraz o zmienia Kodeksu cywilnego z dnia 21 czerwca 2001. Wszystkie zapisy w przedstawionej nam umowie muszą być zgodne w wyżej wymienionymi ustawami.

Umowa najmu okazjonalnego czy umowa najmu nieruchomości to dokument, który zabezpiecza obie strony. Jednak nie każdy wie, na co zawrócić uwagę przy podpisywaniu umów tego typu. W dzisiejszym artykule przedstawię 5 zapisów, które trzeba poznać i mieć w stosunku do nich szczególną czujność. Na jakie, niekorzystne dla najemcy punkty musimy uważać?

umowa najmu okazjonalnego

1. Wynajem mieszkania a okres wypowiedzenia – który zapis jest niedozwolony?

Jednym z najczęściej stosowanych zapisków w umowie, który jest niezgodny z zapisem ustawy, jest ten dotyczący określenia czasu wypowiedzenia umowy najmu. Wiadomo, ze decydując się na wynajem mieszkania zarówno lokatorom jak i najemcy zależy na odpowiednio długiej współpracy. Jednak, osoby wynajmujące bardzo często stosują zapis, który mówi, że mogą wypowiedzieć umowę np. z miesięcznym lub dwumiesięcznym okresem wypowiedzenia.

Okazuje się, że takie wypowiedzenie w żadnym stopniu nie wiąże najemcy. Mimo zawarcia takiego zapisku w umowie, zgodnie z prawem, właściciel nie wypowie jej w sposób skuteczny. Może być to dokonane wyłącznie zgodnie z art. 11 ustawy o ochronie praw lokatorów. Ponadto powinno być to przedstawione na piśmie (pod rygorem nieważności) oraz dokładnie określać przyczynę wypowiedzenia. Właściciel może wypowiedzieć umowę nie później niż miesiąc na przód, na koniec miesiąca kalendarzowego.

W jakich przypadkach właściciel może wypowiedzieć umowę na piśmie?

Po pierwsze, może to zrobić, jeśli pomimo pisemnego upominania, najemcy używają lokal niezgodnie z umową lub z jego przeznaczeniem. Ponadto zaniedbują oni obowiązki, powodują szkody, zniszczenia, wychodzą przeciwko porządkowi domowemu, tym samym czyniąc korzystanie z lokalu uciążliwym.

Po drugie, jeśli lokatorzy nie płacą terminowo czynszu i innych opłat za używanie lokalu (co najmniej za 3 pełne okresy płatności).

Po trzecie, jeśli lokatorzy podnajęli lub oddali do bezpłatnego użytku lokal lub jego część.

2. Zasady podnoszenia czynszu

Wynajem mieszkania łączy się z opłacaniem czynszu. Nie ma w tym nic dziwnego, jednak jeśli w umowie, najemca stara się ustalić swoje zasady jego podnoszenia- jest to niezgodne z ustawą. Są umowy, w których właściciel jasno określa, że może podnosić czynsz o dowolną wysokość z miesięcznym wypowiedzeniem. Jest to niezgodne z prawem, jednak wyjątkiem jest umowa najmu okazjonalnego.

Zgodnie z umową, najemca może podnieść czynsz zgodnie z art. 8a i 9:

„Właściciel może podwyższyć czynsz albo inne opłaty za używanie lokalu, wypowiadając jego dotychczasową wysokość, najpóźniej na koniec miesiąca kalendarzowego, z zachowaniem terminów wypowiedzenia. Termin wypowiedzenia wysokości czynszu albo innych opłat za używanie lokalu wynosi 3 miesiące.”

3. Umowa najmu a utrzymanie mieszkania i jego wyposażenia po stronie najemcy

Kolejnym niekorzystnym dla najemcy zapisem w umowie jest ten, który określa kto ma dbać o utrzymanie mieszkania i jego wyposażenia. W sporządzonej umowie warto jest zawrzeć punkt, który jasno określa zadania po stronie właścicieli i lokatorów. Jeśli tego nie zrobimy, to nasza umowa podlegać będzie art. 6a i 6b, które mówią, że za większość napraw odpowiedzialni są najemcy.

4. Brak określenia sposobu uiszczania opłat

Oprócz czynszu, w naszej umowie wszelakie opłaty jakie mamy uiszczać w trakcie zamieszkiwania danego lokum powinny być wyszczególnione, wraz z określonym terminem i sposobem wpłat. Warto o to zadbać, ponieważ dzięki temu możemy uiszczać comiesięczne opłaty na podstawie okazanych nam rachunków, a nie oświadczeń  słownych lub pisemnych właściciela.

Równie ważną kwestią jest zawarcie w umowie zapisku o kaucji. Żądajmy, aby informacja o niej znalazła się w umowie najmu, w innym wypadku możemy naszych pieniędzy już nie odzyskać.

5. Umowa najmu a protokół stanu lokalu i innych urządzeń

Warto jest unikać sytuacji, w których do naszej umowy najmu nie ma dołączonego protokołu stanu lokalu i spisu urządzeń się tam znajdujących (oraz ich stanu). Sporządzenie takiego dokumentu leży w naszym interesie. Protokół powinien zawierać:

-opis stanu mieszkania

-wskazania liczników w dniu przekazania

-spis wyposażenia i urządzeń lokalu

Dokument można wzbogacić o dokumentację fotograficzną.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *