Co powinna zawierać umowa pożyczki?

pożyczka

Każda pożyczka, niezależnie od tego, czy jest to szybka pożyczka typu chwilówka, czy kredyt mieszkaniowy zaciągany na dłuższy okres, musi być podparta odpowiednim dokumentem. Dotyczy to także pożyczek udzielanych przez członków rodziny. Umowa pożyczki, bo o niej mowa, by zabezpieczała interesy tak pożyczkodawcy, jak i pożyczkobiorcy, powinna zawierać kilka istotnych punktów. Prześledźmy najważniejsze z nich.

1. Strony umowy

Na samym początku umowy pożyczki zazwyczaj jest wskazane, kto występuje w roli strony umowy. Opisane jest, kto w transakcji bierze udział oraz jaką funkcję pełni. Wskazane są więc dane pożyczkodawcy oraz pożyczkobiorcy z dowodów osobistych, a w sytuacji, kiedy stroną umowy jest bank lub firma pożyczkowa, wpisywana jest pełna nazwa instytucji oraz takie numery jak NIP, REGON oraz KRS.

2. Opis przedmiotu umowy

Kolejnym ważnym elementem jest wskazanie, czego dokładnie dotyczy umowa. Powinna być określona kwota pożyczki oraz czas na spłatę zadłużenia, czyli okres, w jakim pożyczkobiorca może dysponować pożyczonymi środkami. W tym miejscu musi być także określony koszt pożyczki.

3. Czas trwania umowy

Ten element to tak naprawdę rozwinięcie poprzedniego punktu. W tym miejscu powinien być zdefiniowany dokładny czas trwania umowy. Musi być wskazana data rozpoczęcia umowy oraz zakończenia, czyli termin spłaty zobowiązania.

4. Pożyczka a koszty

Oczywiście istnieją przypadki, kiedy zaciągnięcie pożyczki nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami. Może się tak dziać w przypadku pożyczki udzielanej przez członka rodziny lub w firmach pożyczkowych (często taka promocja jest kierowana do nowych klientów). Należy się jednak liczyć z tym, że pożyczenie pieniędzy będzie równoznaczne z oddaniem większej sumy w stosunku do pożyczonej kwoty.

W umowie pożyczkowej musi być jasno wskazane, ile należy zapłacić za pożyczkę. Powinny być wyszczególnione wszystkie opłaty, takie jak odsetki, prowizja, ubezpieczenie, opłata przygotowawcza bądź operacyjna. Wszystko to musi być zsumowane i przedstawione jako całkowity koszt kredytu. Ważne jest także wskazanie całkowitej kwoty do spłaty (koszt pożyczki + pożyczona kwota).

5. Zasady i termin zwrotu

W tym punkcie jeszcze raz wskazany jest termin zwrotu pożyczonych pieniędzy oraz wyjaśnione są zasady zwrotu. Zwrot środków może odbyć się osobiście (wtedy określone powinno być miejsce, w którym powinien stawić się pożyczkobiorca) lub na konto bankowe (konieczne jest wskazanie numeru rachunku bankowego).

6. Zabezpieczenie spłaty pożyczki

Bardzo często można się spotkać z tym, że firma pożyczkowa chce zabezpieczenia kredytu. Formą takiego zabezpieczenia może być weksel, poręczenie lub zastaw. Innym rodzajem ochrony pożyczkodawcy jest ubezpieczenie. Informacje o kosztach ubezpieczenia powinny znaleźć się albo w umowie pożyczkowej, albo w załączniku do umowy.

7. Wcześniejsza spłata pożyczki

Może się zdarzyć, że w przypadku niespodziewanego zastrzyku gotówki pożyczkodawca zechce wcześniej spłacić swój dług. Jest to korzystne rozwiązanie, ponieważ pozwala zaoszczędzić na kosztach pożyczki (odsetki). Zasady postępowania pożyczkodawcy w przypadku wcześniej spłaty pożyczki także powinny być opisane w umowie pożyczki.

8. Przedłużenie pożyczki

Z drugiej jednak strony może się zdarzyć, że pożyczkodawca nie będzie w stanie spłacić zobowiązania finansowego w terminie. W takiej sytuacji część firm pożyczkowych zapewnia możliwość przedłużenia pożyczki za odpowiednią opłatą. Zasady przedłużenia pożyczki, informacja o tym ile razy można się na to zdecydować i jakie koszty są z tym związane, także powinny znaleźć swoje miejsce w umowie.

9. Konsekwencje nieterminowej płatności

Podpisując umowę pożyczki, każdy pożyczkobiorca musi mieć świadomość tego, jaka jest przewidziana kara za nieterminową spłatę długu. W umowie powinna więc być wskazana wysokość karnych odsetek, informacja o tym, w jakiej formie są wysyłane monity oraz jaka opłata jest z tego tytułu naliczana. Pożyczkodawca powinien też określić, co się stanie, gdy dług ostatecznie nie zostanie spłacony (windykacja, komornik).

10. Odstąpienie od umowy

Podpisując umowę pożyczki, każdy ma prawo na odstąpienie od niej w terminie 14 dni. Umowa pożyczki jasno powinna wskazywać warunki odstąpienia, formę powiadomienia od tym pożyczkodawcy oraz czas, w jakim należy dokonać zwrotu pożyczonych środków.

11.Reklamacja

Kiedy pożyczkodawca nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, pożyczkobiorca ma prawo złożyć z tego tytułu reklamację. Umowa jasno powinna określać, w jaki sposób można zgłosić swoje uwagi oraz w jakim trybie będą one rozpatrywane.

12. Wypowiedzenie umowy

Może się też zdarzyć, że to pożyczkodawca będzie miał zastrzeżenia odnośnie do spełniania warunków umowy przez pożyczkobiorcę. W takiej sytuacji ma prawo wypowiedzieć umowę. W dokumencie musi więc być wskazane, kiedy może dojść do wypowiedzenia oraz jakie będą tego konsekwencje.

13. Podpisy

Ostatnim, ale jakże ważnym elementem umowy pożyczki są podpisy obydwu stron. To właśnie własnoręczny podpis jest potwierdzeniem, że strona umowy zapoznała się dokumentem i akceptuje postanowienia w nim zawarte. Po podpisie umowa nabiera mocy prawnej.

Pożyczka, szybka pożyczka-chwilówka, kredyt mieszkaniowy – niezależnie od tego, na jaką formę pożyczenia pieniędzy się decydujecie, pamiętajcie, by zawsze dokładnie zapoznać się z treścią umowy pożyczki. Pochopne podpisanie dokumentu może się wiązać z przykrymi konsekwencjami.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *