Jak zmiany w prawie pracy wpłyną na zdolność kredytową Polaków?

Nowy kodeks Pracy 2018 wprowadzi wiele zmian w życiu osób zatrudnionych na umowie. Jak nowości w przepisach wpłyną na codzienne życie Polaków oraz na stan ich portfeli? Czy zakup mieszkania na kredyt nadal będzie trudno osiągalnym celem dla wielu ludzi, przede wszystkim młodych? Dziś odpowiadamy na pytanie, czy nadal kredyt bez zaświadczeń będzie jedynym wyjściem dla wielu Polaków borykających się z brakiem stabilności finansowej.

Nowy kodeks pracy 2018 wprowadza spore zmiany, obejmujące urlopy, zwolnienia lekarskie, sposób wypowiedzenia umowy, a także przyznawanie premii czy dostępne typy umów. Celem zmian jest podniesienie jakości życia Polaków oraz zadbanie o ich finanse. Nowe przepisy mają uniemożliwić pracodawcom podpisywanie umów nieodzwierciedlających rzeczywistej formy zatrudnienia danej osoby czy przyznawanie paremii uznaniowej zamiast wliczenia danej kwoty do comiesięcznego stałego wynagrodzenia. Jak owe zmiany wpłyną za zdolność kredytową Polaków?

Zmiany w kodeksie pracy mają zapewnić większą stabilność materialną osobom zatrudnionym. Przede wszystkim, zniesione mają zostać tak zwane umowy śmieciowe. Zamiast umów o dzieło i zleceń do dyspozycji będą tylko dwa rodzaje umowy: etatowa oraz nieetatowa. Pracodawca będzie zobowiązany przepisami prawa do podpisania umowy zgodnej z rzeczywistym stanem. Ma to zagwarantować wszystkim osobom wykonującym stałe obowiązki na rzecz jednego pracodawcy przywileje, które w tej chwili przysługiwały tylko osobom pracującym na umowie o pracę. W efekcie znacząco ma zmniejszyć się liczba podpisywanych umów nieetatowych. Będą one przeznaczone wyłącznie dla osób pracujących do 60 godzin miesięcznie.

Kredyt bez zaświadczeń jedynym wyjściem dla osób młodych

Dzięki takiemu rozwiązaniu więcej Polaków, szczególnie młodych, zatrudnianych powszechnie na tak zwanych śmieciówkach, powinno uzyskać zdolność kredytową. W oczach banku osoba pracująca w oparciu o umowę śmieciową nie jest wypłacalna. Nie może przedstawić stosownych dokumentów uprawniających do wzięcia pożyczki. Jedyną opcją pozostaje wówczas kredyt bez zaświadczeń bądź tak zwana pożyczka bez dochodów. Inną stosunkowo ryzykowną opcją są pożyczki od osób prywatnych. Nowe przepisy mogą uchronić Polaków przed nieuczciwymi umowami oferowanymi czasem przez małe instytucje finansowe o niepotwierdzonej renomie.

Drugą korzystną dla naszych portfeli zmianą może okazać się nowa forma przyznawania wynagrodzeń. Dotyczy ona tak zwanych premii uznaniowych. Do tej pory częstą praktyką stosowaną przez pracodawców było gwarantowanie pracownikom stałych premii jako dodatków do wynagrodzenia – zamiast podnoszenia rzeczywistych wynagrodzeń określanych w umowie o pracę. Pracodawca zyskuje w tym przypadku większą elastyczność, jak chodzi o dysponowanie budżetem oraz unika określonych spoczywających na nim obowiązków finansowych. Premii uznaniowej nie ujmuje się chociażby w podstawie wymiaru wynagrodzenia urlopowego. Na takim rozwiązaniu traci jednak pracownik. Pracodawca może odmówić mu wypłacenia premii w dowolnym momencie, a osoba zatrudniona nie ma podstaw, by dochodzić otrzymania nagrody, co do przyznania której osoba zatrudniająca ma całkowitą dowolność.

Nowe przepisy w Kodeksie Pracy mają zagwarantować pracownikowi określoną wysokość wypłaty co miesiąc, bez znaczących różnic w comiesięcznych poborach. Również takie zapisy w Kodeksie mogą umożliwić wzięcie kredytu gotówkowego czy hipotecznego większej ilości osób. Dla banku podstawą do udzielenia pożyczki jest wysokość comiesięcznych stałych dochodów.

Dodatkowo zabezpieczony ma zostać czas wolny pracownika poprzez obowiązek wybrania urlopu wypoczynkowego w roku bieżącym. Każdemu pracownikowi zatrudnionemu w oparciu o umowę etatową przysługiwać ma 26 dni wolnych. Dotyczyć to będzie również osób, które nie wypracowały jeszcze stażu pracy, który upoważniał dotąd do takiej liczby dni urlopowych.

Nowe przepisy zabezpieczają również pracodawcę, wprowadzając między innymi konieczność odpracowania przerwy na papierosa czy wydłużając okres próbny. Być może już wkrótce część problemów Polaków pracujących na etatach zostanie rozwiązana.

Należy mieć nadzieję, że odtąd otrzymanie kredytu od banku na korzystnych zasadach stanie się łatwiejsze i mniej młodych ludzi popadać będzie w kłopoty związane z pożyczkami od osób prywatnych, chwilówkami czy rozwiązaniami typu szybki kredyt bez zaświadczeń od pracodawcy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *